Ngày qua nhà mình · Những người quanh Trâm

Cùng lắm là sắp xếp lại đời mình thôi em…

Lớp yoga sớm còn khá vắng. Tập yoga vào buổi sớm trong một lớp học ngay trong chung cư khiến mình không có cảm giác mình đang làm gì đó mới. Không có cảm giác mình đang theo học. Chỉ thấy, nó như một chi tiết hay ho đời thường mà mình vừa có dịp khám phá. Giống như một buổi sớm mai phát hiện cây hồng vừa đâm một cành mới. Và cứ thế, mỗi buổi sáng sau đó mình hứng thú dõi theo cành hồng con con nọ như một việc làm của ngày.