Những con sen trong nhà

Robot hút bụi lau nhà

Trong nhà Châm, ngoài cây hoa hồng thì con Robot lau nhà được cưng nhứt. Cả nhà cưng luôn. Bà Ba hồi mới đem về bả khinh bỉ lắm, kiểu tay chưn ta đây để làm chi mà phải cần đến mày? Nhưng ngay lần đầu tiên nhìn nó trình diễn, bả cưng liền. Má chồng… Continue reading Robot hút bụi lau nhà