Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

Chuyện chị Ba (P2)

Viết hôm sinh nhật chị, Chị là người mẹ cực kỳ chiều con nhưng cũng cực kỳ có chính kiến. Chị luôn luôn phát biểu mỗi lần có cơ hội, và kể cả không có cơ hội chị cũng phát biểu. Ví dụ đứa con gái dặn chị giữ bí mật với con rể một… Continue reading Chuyện chị Ba (P2)