Ngày qua nhà mình · Phụ nữ ơi

LÀ MỘT NGÀY ĐẮM SAY

Hổm nay chị nghĩ nhiều về cái chết. Chị thấy nhẹ nhàng lắm. Nếu chết bây giờ chị cũng thấy ổn. Mà sống nữa cũng không biết để làm gì. Hai chị em rất thân nhau. Lúc đó mình đang nhắn tin hỏi thăm chị. Chị chỉ hơn 40 tuổi, yêu nghề, yêu gia đình… Đọc tiếp LÀ MỘT NGÀY ĐẮM SAY