Những cuộc tình trong đời

VỀ PHE TÌNH YÊU

Chiếc blog hẻo lánh đã rộn ràng khe khẽ vì bài viết hôm qua. Một bài viết có liên quan đến tình yêu. Sau khi post bài, mình nhận được một vài phản ứng rất thú vị của các bạn. Thú vị, vì toàn là trách móc với cả “sốc", “bất ngờ về Trâm"… Một… Đọc tiếp VỀ PHE TÌNH YÊU